top of page

Versterking van het zelfbeeld

 

 

 

Zelfbeeld is de manier waarop we onszelf zien en evalueren. Zelfbeeld leidt tot zelfkennis, deze bestaat uit twee delen: ten eerste het zelfconcept, dit is hoe we onszelf zien en ten tweede zelfwaardering, hoe we onszelf voelen en de emotionele beoordeling van onszelf als persoon.

Deze zijn steeds aan verandering onderhevig, dit door wat we in ons leven meemaken. Doorheen ons leven hebben we heel wat kennis verzameld over onszelf, die op een bepaalde manier geordend is. Die ordening heeft invloed op wat men wel of niet waarneemt over zichzelf. 

Er zijn verschillende oorzaken van een negatief zelfbeeld. Onder te verdelen in 3 hoofdcategorieën; gebeurtenissen in het verleden, aspecten van je huidige leven en eventuele bijwerkingen van een psychisch probleem zoals depressie. Verder kunnen er ook denkfouten aan de oorzaak liggen van een negatief zelfbeeld, zoals bijvoorbeeld zwart/wit denken. 

 

Men hoeft geen uitzonderlijk persoon te zijn om een gezond zelfbeeld te hebben. Het zelfbeeld is veranderbaar. Het belangrijkste is zichzelf aanvaarden zoals men is. Er zal een nieuw basisschema moeten worden opgebouwd rond het zelfbeeld. Dit is mogelijk in individuele zelfversterkende sessies, waar we aan de slag gaan om het negatieve zelfbeeld te gaan inruilen voor een positief zelfbeeld. Vanaf heden kan je ook online therapie volgen. Zie e-counseling/online therapie. 

bottom of page